Lunch

FRÅN OCH MED 1 JULI

S O M M A R L U N C H

Måndag till fredag 12.00 – 14.00

Fråga efter dagens rätt/sallad

125 kr
………………………………………….